PIT-37, a dochody z najmu – jak rozliczyć, termin

Autor: Redakcja - Data publikacji: 2021-11-18 09:12:00

PIT-37 pozwala rozliczyć dochody otrzymywane za pośrednictwem płatnika i opodatkowane na zasadach ogólnych. Coraz większa liczba osób pracuje na podstawie nie tylko jednej umowy, lecz kilku. Niekiedy dodatkowe dochody pochodzą z najmu lub źródła opodatkowanego ryczałtem. Trudność może wówczas sprawiać rodzaj formularza PIT, jaki należy wybrać i po uzupełnieniu dostarczyć do urzędu skarbowego.

Dochody z najmu prywatnego – zasady rozliczania

Wynajmując mieszkanie, dom, czy nawet pokój, możesz opodatkować dochody osiągane z tego źródła na zasadach ogólnych (skala podatkowa), ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – także podatkiem liniowym.

O najmie prywatnym mowa jest wówczas, gdy dochody nie są powiązane z prowadzonym przedsiębiorstwem. Korzystając ze skali podatkowej, wysokość podatku należnego do zapłaty będzie uzależniona od tego czy poziom zarobków zakwalifikuje je do pierwszego, czy drugiego progu podatkowego. Obecnie podatek 17 proc. zapłacisz przy dochodach do 85 528 zł, natomiast 32 proc. od kwot powyżej tego limitu. Pamiętaj jednak, że zmiany, jakie wprowadza Polski Ład, modyfikują progi podatkowe. Od 1 stycznia podatek 17 proc. zapłacisz w przypadku dochodów do 120 000 zł, natomiast 32 proc. od kwoty powyżej tego limitu.

Rozliczanie zarobków z najmu prywatnego opodatkowanych ryczałtem, odbywa się z uwzględnieniem innych stawek podatkowych. Przychody do kwoty 100 000 zł obejmuje podatek 8,5 proc, a powyżej tego limitu – 12,5 proc.

Różnica opodatkowania dwóch sposobów rozliczania jest wyraźna. Musisz jednak wziąć pod uwagę, że choć ryczałt oferuje niższe stawki podatkowe, to nie pozwala odliczyć kosztów tak, jak choćby koszty ubezpieczenia. Wpływa on również na wybór deklaracji PIT odpowiedniej do rozliczenia osiąganych w ciągu roku podatkowego dochodów (przychodów):

  • jeśli wybrałeś sposób rozliczania na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem skali podatkowej – wypełnij PIT-36;
  • jeśli wybrałeś sposób rozliczania opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – wypełnij PIT-28.

 

Dochody z najmu, widok w PIT-36

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.podatki.gov.pl/

Dochody z najmu oraz umowy o pracę, umowy o dzieło lub umowy zlecenie

W przypadku podatników, którzy osiągają wyłącznie dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem skali podatkowej (np. z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło czy umowy zlecenie), osiągnięte w ciągu roku podatkowego dochody wykazywane są na deklaracji PIT-37. Jeśli jednak dodatkowym źródłem zarobków jest najem, konieczne jest rozważanie konieczności rozliczenia się na innym rodzaju formularza PIT.

PIT-37, a dochody z najmu w ramach działalności gospodarczej

Osiągając dochody za pośrednictwem płatnika składek (np. na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenie, umowy o pracę) możesz również zarabiać dzięki najmowi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W takim wypadku sposób rozliczania zależny jest od tego, jak opodatkowane jest twoje przedsiębiorstwo.

Jeśli jest to forma opodatkowania na zasadach ogólnych, a więc z uwzględnieniem skali podatkowej 17 proc. i 32 proc., wówczas składasz do urzędu skarbowego zarówno PIT-37, jak i PIT-36.

Jeśli natomiast działalność gospodarcza opodatkowana jest podatkiem liniowym 19 proc. – poza PIT-37 rozliczasz dodatkowo PIT-36L.

PIT-37, a dochody z najmu prywatnego

Możesz osiągać dochody za pośrednictwem płatnika składek oraz z najmu domu, mieszkania, czy lokalu bez konieczności zakładania działalności gospodarczej. Wówczas mowa jest o tzw. najmie prywatnym.

Jeśli jest on opodatkowany na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem skali podatkowej 17 proc. i 32 proc., wówczas wszystkie dochody rozliczasz na formularzu PIT-36. Nie musisz składać osobnej deklaracji PIT-37.

W przypadku, gdy najem prywatny opodatkowany jest ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – poza PIT-37, dostarczasz do urzędu skarbowego również PIT-28.

Możesz sam wybrać formę opodatkowania (na zasadach ogólnych lub ryczałtem). Urząd skarbowy zostanie poinformowany o twojej decyzji po otrzymaniu pierwszego przelewu. Jeśli będzie oznaczony symbolem „PIT”, wówczas po zakończeniu roku podatkowego rozlicz się na formularzu PIT-36. Jeśli jednak oznaczysz przelew symbolem „PPE” – odpowiednia będzie deklaracja PIT-28.

Źródła dochodów

Forma rozliczenia

Dochody otrzymywane za pośrednictwem płatnika oraz z najmu w ramach działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych

PIT-37 i PIT-36

Dochody otrzymywane za pośrednictwem płatnika oraz z najmu w ramach działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym 19 proc.

PIT-37 i PIT-36L

Dochody otrzymywane za pośrednictwem płatnika oraz z najmu prywatnego opodatkowanego na zasadach ogólnych

PIT-36

Dochody otrzymywane za pośrednictwem płatnika oraz z najmu prywatnego opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

PIT-37 i PIT-28

Źródło: opracowanie własne

Dochody z najmu, a PIT-37 – sposoby rozliczenia

Bez względu na to, czy najem rozliczasz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czy jako najem prywatny, uzyskane dochody (stanowiące uzupełnienie tych osiągniętych za pośrednictwem płatnika), możesz rozliczyć na deklaracji PIT zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Decydując się na tradycyjną formę uzupełniania zeznania podatkowego, pamiętaj, że możesz je dostarczyć do urzędu skarbowego lub centrum obsługi albo wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej SA.

Znacznie wygodniejsze jest jednak skorzystanie z rozliczenia online. Ponieważ usługa Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym nie udostępnia jeszcze możliwości automatycznego rozliczania wszystkich zeznań podatkowych, skorzystaj z interaktywnych formularzy i programów firm zewnętrznych (np. PITax). Są one zintegrowane z serwerami Ministerstwa Finansów, dlatego po przesłaniu dokumentów za ich pośrednictwem otrzymasz UPO, czyli urzędowe poświadczenie odbioru, stanowiące dowód terminowego i prawidłowego dostarczenia PIT-u.

Dochody z najmu, a PIT-37 – terminy rozliczenia

Rozliczając jednocześnie dochody z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, czy umowy zlecenie oraz najmu, pamiętaj o terminach przekazania deklaracji podatkowej do weryfikacji urzędu skarbowego.

W przypadku PIT-36 i PIT-37 masz na to czas do 2 maja 2022r. Zwykle termin upływa 30 kwietnia, jednak jeśli jest to dzień wolny od pracy, czas na złożenie zeznań zostaje wydłużony do końca pierwszego dnia roboczego, następującego po dniu wolnym.

Jeśli jednak zarobki z tytułu wynajmowanego domu mieszkania, czy lokum opodatkowane są ryczałtowo, a ty dodatkowo pracujesz na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło czy umowy zlecenie musisz pamiętać o dwóch terminach. Deklarację PIT-28 złóż do 28 lutego 2022r. i wykaż w niej przychody opodatkowane ryczałtem, a PIT-37 do 2 maja 2022r., wykazując dochody otrzymane za pośrednictwem płatnika składek (np. pracodawcy).

Rodzaj PIT-u 2021/2022

Termin złożenia w urzędzie skarbowym

PIT-28

28 lutego 2022 r.

PIT-36

30 kwietnia 2022 r.

PIT-37

30 kwietnia 2022 r.

Źródło: opracowanie własne

Najem jest jedną z bardziej opłacalnych form osiągania dochodów. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób decyduje się stworzyć z niego dodatkowe źródło utrzymania. W zależności od tego, czy najem ma charakter prywatny, czy odbywa się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, konieczne będzie złożenie innego formularza PIT. Nie ma jednocześnie możliwości, by dochody te wykazać w PIT-37.

Źródła

  1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910800350/U/D19910350Lj.pdf, dostęp: 30.10.2021
  2. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002193/U/D20182193Lj.pdf, dostęp: 30.10.2021 r.
  3. Formularze do druku PIT, https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit, dostęp: 30.10.2021 r.
  4. Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2020 roku, https://www.podatki.gov.pl/media/6634/broszura-pit-37-za-2020-przekazana-do-wydruku.pdf, dostęp: 30.10.2021 r.
  5. Broszura informacyjna do zeznania PIT-36L o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2020 roku, https://www.podatki.gov.pl/media/6715/broszura-pit-36l.pdf, dostęp: 30.10.2021 r.
  6. Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2020 roku, https://www.podatki.gov.pl/media/6627/broszura-pit-36-wersja-pdf.pdf, dostęp: 30.10.2021 r.
  7. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, https://legislacja.gov.pl/docs//2/12349409/12805420/12805421/dokument514502.pdf, dostęp: 30.10.2021 r.