Interaktywny PIT-37 – jak otworzyć, wypełnić i wysłać?

Autor: Redakcja - Data publikacji: 2022-08-03 08:00:00

Interaktywne formularze PIT-37 nie tylko ułatwiły rozliczanie rocznych deklaracji podatkowych, ale przede wszystkim ograniczyły liczbę popełnianych przez podatników błędów, w tym omyłek rachunkowych. Zaletą tego rozwiązania jest również znaczne skrócenie czasu oczekiwania na zwrot nadpłaconego podatku do 45 dni. Jak korzystać z interaktywnej wersji formularza PIT-37? W jaki sposób uzupełnić i przekazać do rozliczenia roczne zeznanie podatkowe?

PIT-y 37 za 2023 r. – jak rozpocząć korzystanie z interaktywnego formularza?

PIT-37 jest najczęściej składaną deklaracją podatkową. Korzystają z niej podatnicy, którzy otrzymywali dochody za pośrednictwem płatników składek. Aby uruchomić interaktywny formularz PIT-37 zainstaluj na dysku komputera najnowszą wersję programu Adobe Reader oraz wtyczkę plug-in, niezbędną do podpisywania i przesyłania danych XML z PIT-37 pdf.

Możesz wykorzystać gotowe formularze interaktywne opublikowane na stronie www.podatki.gov.pl lub zdecydować się na uzupełnianie PIT-37 w aplikacji desktopowej e-Deklaracje. Warto przy tym pamiętać, że aplikacja będzie dostępna wyłącznie do 31 grudnia 2023 r. Po tym czasie zostanie zastąpiona specjalną wtyczką, która będzie obsługiwać deklaracje w formacie pdf. Interaktywne formularze są również dostępne w programach oferowanych przez firmy zewnętrzne, które wykorzystują zasoby serwerów Ministerstwa Finansów, a więc są zintegrowane z systemem e-Deklaracje.

Uzupełnianie zeznania podatkowego rozpocznij analogicznie, jak podczas rozliczania PIT-u w wersji papierowej – wprowadź swój identyfikator podatkowy, którym jest numer NIP lub PESEL. W przypadku rozliczania wspólnego z małżonkiem, konieczne będzie wpisanie również jego numer NIP lub PESEL.

Interaktywny formularz poprosi cię w następnym kroku o podanie sposobu rozliczania oraz wskazanie urzędu skarbowego, który odpowiada za weryfikację twojego rocznego zeznania podatkowego. Jest to urząd właściwy dla twojego miejsca zamieszkania w momencie złożenia PIT-u. Jeśli rozliczasz się wspólnie z małżonkiem, ale nie mieszkacie razem, wprowadź dane urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania któregokolwiek z was.

Druk Interaktywny PIT-37 - część 1

Źródło: opracowanie własne

Musisz również podać miejsce zamieszkania. Dużym ułatwieniem podczas korzystania z interaktywnych formularzy (w przeciwieństwie do PIT-37 drukowanych) są wbudowane listy miejscowości, gmin, powiatów i województw. Nie ma konieczności wpisywania nazw samodzielne, lecz wystarczy wybrać z zamkniętej listy te, dotyczące ciebie.

Nie musisz uzupełniać formularza od razu po jego otwarciu. Możesz zapisać dokument częściowo uzupełniony na dysku komputera i powrócić do jego wypełniania w innym czasie. Pamiętaj jednak, by wysłać PIT-37 w terminie do 30 kwietnia 2024 r. 

PIT-37 druki interaktywne – bieżąca weryfikacja wprowadzanych danych

W formularzu interaktywnym wszystkie wartości, które wprowadzasz są na bieżąco weryfikowane i w razie niespójności wyświetla się komunikat o błędzie, który musisz poprawić, by móc dalej uzupełniać PIT-37. Dzięki temu unikniesz omyłek rachunkowych, które mogą być skutkiem, nie błędów w obliczeniach, lecz pomyłki przy wpisywaniu.

E-deklarację PIT-37 uzupełniasz, opierając się na informacjach otrzymanych od płatnika w PIT-11, PIT-40A/PIT-11A lub PIT-R.  Przystępując więc do rozliczania PIT-37 sprawdź, czy otrzymałeś wszystkie niezbędne formularze oraz czy dane w nich zawarte są poprawne. W razie błędów poproś o korektę. Brak informacji od płatnika nie zwalnia cię z obowiązku wykazania uzyskanych za jego pośrednictwem dochodów.

Pamiętaj również, że jeśli pracowałeś na podstawie kilku umów u kilku pracodawców, przed przepisaniem wartości do PIT-37, musisz je zsumować. Mowa tu m.in. o dochodach, kosztach uzyskania przychodów, czy zaliczkach pobranych przez płatnika.

Aby ułatwić ci poruszanie się po deklaracji wszystkie pola, które możesz uzupełnić podświetlone są na niebiesko. Te, w który odbywają się automatyczne obliczenia, są zablokowane do edycji. Są to m.in. dochód i straty oraz wysokość podatku należnego do zapłaty.

Ponadto wartości, które są niezbędne do złożenia rocznego zeznania podatkowego, zostały zaznaczone w deklaracji pdf na czerwono. Są to m.in. dane identyfikacyjne podatnika i dane małżonka (przy wspólnym rozliczaniu).

 

Druk Interaktywny PIT-37 - część 2

Źródło: opracowanie własne

W razie wątpliwości co do tego, jak uzupełnić poszczególne pola deklaracji podatkowej, możesz skorzystać z opracowanej przez Ministerstwo Finansów broszury PIT-37 za rok 2023 albo zwrócić się z pytaniem do pomocy technicznej Portalu Podatkowego.

Interaktywny PIT-37 do wypełnienia – załączniki

Załączniki do interaktywnego PIT-37 2024 również dodawane są w wersji cyfrowej. Wystarczy w części dotyczącej załączników podać liczbę planowanych do złożenia:

  • PIT/O,
  • PIT/D,
  • PIT-2K,
  • certyfikatów rezydencji.

Załączniki zostaną dodane jako kolejne strony twojego zeznania podatkowego. Uzupełniając pola PIT/O i PIT/D wartości liczbowe zostaną przeniesione do odpowiednich pól w formularzu PIT-37 (np. wysokość ulgi na dzieci automatycznie obniży podatek należny do zapłaty, a ulga termomodernizacyjna zmniejszy twój dochód).

Źródło: Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji

Źródło: Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2018 [...]

Jak rozliczyć PIT-37? Sprawdzanie poprawności formularza

Rozliczenie podatkowe sprawdzane jest na bieżąco przez algorytm interaktywnego formularza PIT-37. Mimo to, gdy skończysz uzupełniać deklarację, sprawdź jej poprawność, zanim zdecydujesz się przekazać dokument do weryfikacji urzędu skarbowego.

Jeśli wyświetli się komunikat: „Wszystkie wymagane pola zostały wypełnione. Formularz gotowy do wysłania” możesz zakończyć pracę ze swoim zeznaniem podatkowym za rok 2023 i czekać na zwrot podatku (w przypadku nadpłaty) lub zapłacić podatek należy (w przypadku niedopłaty).

Interaktywny formularz PIT-37 - Sprawdzanie poprawności

Źródło: Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2018 [...]

Interaktywny PIT-37 – instrukcja wysyłania formularza

Korzystanie z formularzy PIT-37 interaktywnych (w przeciwieństwie do usługi Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym) stwarza dwie możliwości dostarczenia dokumentu do urzędu skarbowego.

Możesz dokument wydrukować, podpisać i dostarczyć osobiście lub zrobić to za pośrednictwem Poczty Polskiej SA.

Znacznie wygodniejsze jest jednak przesłanie PIT-37 online. Wystarczy kliknąć opcję: „Podpisz i wyślij”, a następnie użyć kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub danych autoryzujących (kwota przychodu z zeznania podatkowego składanego w poprzednim roku).

Jednocześnie interaktywne deklaracje podatkowe nie mogą być podpisane profilem zaufanym i przesłane za pośrednictwem platformy ePUAP.

Druk PIT 37 Interaktywny - wysyłka przez e-deklaracje

Źródło: Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2018 [...]

Po poprawnym przesłaniu e-deklaracji 2024 będziesz mógł pobrać UPO, czyli urzędowe poświadczenie odbioru. Jest to dowód tego, że dokument w formie elektronicznej został złożony poprawnie. Zapisz więc UPO na dysku komputera lub wydrukuj i zachowaj na wypadek kontroli urzędu skarbowego.

Podatnicy bardzo chętnie sięgają po interaktywne formularze PIT-37. Te wersje rocznych rozliczeń podatkowych znacząco ograniczają liczbę popełnianych błędów i uniemożliwiają złożenie niekompletnego PIT-u. Interaktywne formularze dostępne są na stronie www.podatki.gov.pl. Możesz skorzystać z nich już w styczniu 2024 r., by rozliczyć dochody osiągnięte za pośrednictwem płatnika w 2023 r.

Źródła

  1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910800350/U/D19910350Lj.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.
  2. Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2020 roku, https://www.podatki.gov.pl/media/6634/broszura-pit-37-za-2020-przekazana-do-wydruku.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.
  3. Formularze elektroniczne dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, https://www.podatki.gov.pl/pit/e-deklaracje-pit/dla-osob-nieprowadzacych-dzialalnosci-gospodarczej/#PIT-37, dostęp: 03.08.2022 r.
  4. Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2018 opatrywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań opartym na danych autoryzujących („dane autoryzujące”), https://www.podatki.gov.pl/media/3029/instrukcja-korzystania-z-formularzy-interaktywnych-pdf.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.