PIT-37 - jak wypełnić, rozliczyć i wysłać zeznanie podatkowe?

Autor: Redakcja - Data publikacji: 2022-08-01 15:20:00

Obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego wynika z zapisów Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeśli jako osoba fizyczna osiągnąłeś za pośrednictwem płatnika (pracodawcy) dochody opodatkowane na zasadach ogólnych z uwzględnieniem skali podatkowej 12 proc. i 32 proc. – składasz do urzędu skarbowego zeznanie na formularzu PIT-37. Możesz wykorzystać zarówno papierową formę deklaracji, jak i jej elektroniczny odpowiednik.

PIT-37 – dla kogo?

PIT-37 uzupełniają osoby fizyczne, które osiągają za pośrednictwem płatnika dochody opodatkowane na zasadach ogólnych i z uwzględnieniem skali podatkowej. Jest to więc formularz dla wszystkich tych, którzy otrzymują wynagrodzenie z tytułu:

 • stosunku pracy,
 • emerytury i renty krajowej,
 • świadczeń i zasiłków przedemerytalnych,
 • należności za członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
 • zasiłków pieniężnych,
 • stypendiów,
 • działalności wykonywanej osobiści,
 • praw majątkowych,
 • świadczeń z Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • pracy osób tymczasowo aresztowanych i skazanych,
 • umowy aktywizacyjnej.

Deklarację PIT-37 możesz rozliczyć indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Pamiętaj, że przy opodatkowaniu wspólnym z małżonkiem oboje musicie spełnić warunki skorzystania z rozliczania PIT za 2022 na formularzu PIT-37. Nie będzie to możliwe, jeśli któreś z was prowadzi działalność gospodarczą. Ponadto wspólne opodatkowanie niedostępne jest dla rozliczających się ryczałtowo lub liniowo.

Jak wypełnić i rozliczyć PIT-37 – dostępne sposoby

Deklarację podatkową PIT-37 możesz złożyć:

 1. w formie papierowej (dokument wypełniony ręcznie lub na komputerze),
 2. w formie dokumentu elektronicznego (e-PIT).

Jeśli chcesz skorzystać z wersji elektronicznej, możesz wybrać program firmy zewnętrznej, rządowy system e-Deklaracje lub usługę Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym.

Poza formularzem PIT-37 konieczne może być złożenie dodatkowych załączników:

 • PIT/0, w którym dokonujesz większości odliczeń od dochodu lub podatku;
 • PIT/D, w którym dokonujesz odliczeń od dochodu (w ramach praw nabytych) lub odliczasz od podatku wydatki mieszkaniowe;
 • PIT-2K, który składasz tylko podczas pierwszego zastosowania ulgi odsetkowej;
 • certyfikatu rezydencji, który składasz, by potwierdzić miejsca zamieszkania w innym niż Polska kraju europejskim.

Wypełnianie PIT w formie papierowej

Korzystanie z papierowych wersji formularzy i ich osobiste (lub za pośrednictwem Poczty Polskiej SA) dostarczanie do urzędu skarbowego jest coraz rzadziej praktykowane. Wymaga bowiem samodzielnego uzupełniania wszystkich wymaganych pół deklaracji podatkowej i wykonywania skomplikowanych obliczeń.

Jeśli się na to zdecydujesz i jednocześnie nie chcesz skorzystać z doświadczenia biura rachunkowego – posiłkuj się broszurą informacyjną do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty). Pamiętaj, aby była ona aktualna dla roku podatkowego, za który składasz zeznanie.

Wypełnianie PIT-37 w programie firmy zewnętrznej

Programy do uzupełniania deklaracji podatkowych, jakie oferują firmy zewnętrzne, wykorzystują dane z systemów: Twój e-PIT oraz e-Deklaracje. W sposób bezpieczny pobierają dane z serwera Ministerstwa Finansów, dzięki czemu proces wypełniania zeznania podatkowego oraz jego rozliczania przebiega sprawniej, niż przy wykorzystaniu programów, które nie wymagają dostępu do Internetu.

Na każdym etapie uzupełniania deklaracji, podpowiadają ci, jakie informacje powinieneś podać i z jakich rubryk PIT-11 lub PIT 40A/PIT-11 (otrzymanego od płatnika) powinieneś je przepisać.

Wszystkie skomplikowane obliczenia program wykona za ciebie, dzięki czemu nie musisz się obawiać omyłek rachunkowych lub zastosowania nieprawidłowych wzorów np. podczas określania kwoty wolnej od podatku, czy kwoty zmniejszającej podatek. Wprowadzone przez ciebie dane posłużą także do obliczenia wysokości należnych ulg i odliczeń oraz podatku do zapłaty lub podatku nadpłaconego.

Programy firm zewnętrznych umożliwiają łatwe wysłanie dokumentu. Wystarczy, że klikniesz opcję „podpisz i wyślij” i podać wymagane dane weryfikacyjne (zwykle jest to kwota przychodu wykazanego w PIT złożonego w roku poprzednim), a PIT-37 zostanie przesłany do weryfikacji urzędu skarbowego.

Wypełnianie PIT-37 w systemie e-Deklaracje

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Instrukcji aplikacji e-Deklaracje Desktop

 

System e-Deklaracje wymaga zainstalowania programu na dysku komputera. Ponadto sprzęt musi działać w środowisku operacyjnym Windows, Linux lub macOS oraz mieć zaktualizowany program Adobe Reader i przeglądarkę Mozilla Firefox lub Google Chrome.

Aby przejść do wypełniania deklaracji, utwórz profil użytkownika (podają swoje pierwsze imię i nazwisko) i wybierz deklarację PIT-37 spośród wszystkich formularzy dostępnych w systemie.

Pola wymagające uzupełniania podświetlone są na czerwono. W razie wątpliwości, jakie dane powinny się znaleźć w poszczególnych rubrykach – najedź na nie kursorem myszy, a wyświetli się czytelna instrukcja.

Algorytm systemu na bieżąco weryfikuje poprawność wprowadzonych przez ciebie danych (przepisywanych z PIT-11 lub PIT 40A/PIT-11) i w razie niespójności informuje o tym. Nie pozwoli również przesłać deklaracji, jeśli wszystkie niezbędne pola nie zostaną poprawnie uzupełnione. Dopiero komunikat „Wszystkie wymagane pola zostały wypełnione. Formularz gotowy do wysłania” pozwala na przesłanie dokumentu.

Aby wysłać PIT-37 wybierz opcję „zapisz i wyślij”. Podpisz dokument, wykorzystując kwalifikowany podpis elektroniczny. System e-Deklaracje krok po kroku podpowie ci, co powinieneś robić, aby prawidłowo dostarczyć do urzędu skarbowego dokument opatrzony twoim podpisem.

 

Wypełnianie PIT-37 w usłudze Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym

System Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym jest najbardziej zautomatyzowanym rozwiązaniem, które umożliwia terminowe rozliczenie nawet bez ingerencji samego podatnika. Jak to możliwe? Każdy PIT-37 jest już wstępnie uzupełniony przez Krajową Administrację Skarbową. Jeśli nie wprowadzisz w swojej deklaracji zmian – zostanie automatycznie zaakceptowana.

Dostęp do usługi zyskujesz po zalogowaniu do e-Urzędu Skarbowego w jeden z trzech możliwych sposobów:

 1. przez login.gov.pl (profil zaufany, bankowość elektroniczna lub e-dowód),
 2. podając swoje dane podatkowe,
 3. przez aplikację mObywatel.

Interfejs usługi Twój e-PIT, w przeciwieństwie do wielu programów firm zewnętrznych i systemu e-Deklaracje, nie przypomina wyglądem formularza PIT-37. Dane przedstawione są  w postaci czytelnego podsumowania, które zawiera kluczowe dla twojego rozliczenia dane.

Źródło: opracowanie własne na podstawie podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

 

Pamiętaj, że jest to deklaracja PIT–37 wyłącznie wstępnie przygotowana, a nie jej ostateczna wersja. Możesz zatem modyfikować zaprezentowane informacje, jeśli tego wymagają. Jeśli uznasz, że wszystkie dane są poprawne – przekaż dokument do urzędu skarbowego, wybierając opcję „akceptuj i wyślij”.

PIT-37 – jak i kiedy go wysłać do urzędu skarbowego?

PIT-37 możesz wypełnić i przesłać do weryfikacji urzędu skarbowego w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia. Pamiętaj przy tym, że są do daty w roku następującym po tym, za który składasz zeznanie. Jeśli w deklaracji wykazuje dochody za rok 2021 – formularz możesz złożyć w terminie o 15 lutego 2022 r. do 30 kwietnia 2022 r.

Składając zeznanie podatkowe przed 15 lutego – przypisana mu zostanie ta właśnie data złożenia, a nie faktyczny termin przekazania dokumentu. Natomiast za złożenie dokumentu po 30 kwietnia (lub niezłożenie go wcale) – grożą ci konsekwencje karno-skarbowe (w tym kara grzywny).

Deklarację w wersji papierowej możesz złożyć:

 • w urzędzie skarbowym właściwym dla twojego miejsca zamieszkania,
 • w centrum obsługi działającym niezależnie od zasięgu terytorialnego urzędu skarbowego,
 • wysłać dokument za pośrednictwem Poczty Polskiej SA.

Składając w ostatnim dniu deklarację w wersji papierowej, pamiętaj, że musisz to zrobić w godzinach pracy centrum obsługi lub urzędu skarbowego. Jeśli nie zdążysz  – wyślij dokument za pośrednictwem Poczty Polskiej SA. Nawet jeśli sam list dotrze do urzędu skarbowego dopiero po kilku dniach – nie grożą ci konsekwencje za nieterminowe rozliczenie, ponieważ data stempla pocztowego świadczy o dochowaniu terminu.

W przypadku deklaracji elektronicznych PIT-37 (e-PITów) możesz je wysłać do północy dnia 2 maja 2023 roku.

Jak powinni rozliczyć się podatnicy, którzy nie mieszkają na stałe na terytorium Polski, ale osiągnęli na nim dochody za pośrednictwem płatników? Oni również zobowiązani są do rozliczenia w terminie od 15 lutego do 2 maja 2023 roku. Jeśli więc planują opuścić terytorium Polski wcześniej – PIT-37 zobowiązani są wypełnić, rozliczyć i wysłać przed planowanym wyjazdem.

Podatnicy, którzy nie mają zamieszkania do celów podatkowych na terytorium Polski, innego kraju Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej, zobowiązani są do złożenia wraz z PIT-37 certyfikatu rezydencji w terminie od 15 lutego do 2 maja 2023 roku, jeśli:

 • planują opodatkowanie dochodów wspólnie z małżonkiem,
 • chcą się rozliczyć jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
 • planują opodatkować przy zastosowaniu skali podatkowej dochody wskazane w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (w tym: prawa autorskie i pokrewne; świadczenia doradcze, księgowe, usługi prawne).

UPO – czym jest i do czego służy?

UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru jest dokumentem, który potwierdza terminowe i prawidłowe złożenie deklaracji podatkowej elektronicznie.

Pobrać je możesz tylko wówczas, gdy składasz deklarację PIT-37 za pośrednictwem Internetu.

Składając rozliczenie w formie papierowej, możesz uzupełnić dwa formularze – jeden dostarczyć do urzędu skarbowego, a na drugim poprosić o potwierdzenie terminowego złożenia dokumenty. Wysyłając PIT-37 listem, otrzymasz natomiast zwrotne pismo z poczty. Inaczej jest z dokumentami przesłanymi elektroniczne. Nie masz możliwości uzyskania wymienionych potwierdzeń. Z tego powodu programy firm zewnętrznych, system e-Deklaracje i usługa Twój e-PIT, umożliwiają wygenerowanie UPO. Zapisz je na dysku komputera lub wydrukuj i zachowaj do celów dowodowych.

Zwróć przy tym uwagę, czy w UPO, jako podmiot, któremu dostarczony został dokument elektroniczny, wskazane jest Ministerstwo Finansów. Tylko takie urzędowe poświadczenie odbioru jest ważne.

 

Źródła:

 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910800350/U/D19910350Lj.pdf, dostęp: 01.08.2022 r.;
 2. Formularz deklaracji PIT-37, https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/#PIT-37, dostęp: 01.08.2022 r.
 3. Formularze do druku PIT, https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/, dostęp: 01.08.2022 r.
 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971370926/U/D19970926Lj.pdf, dostęp: 01.08.2022 r.